Termeni și condiții Hotel Fortuna, Eforie Nord

Acești termeni și condiții se aplică direct tuturor serviciilor noastre disponibile online, prin email sau telefon. Accesul și utilizarea site-ului www.hotel-fortuna.ro se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos.

Utilizarea site-ului, logarea și accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții cu toate consecințele care decurg din acceptarea lor. Website-ul www.hotel-fortuna.ro este proprietatea S.C. LUANA TOURS 2004 S.R.L. Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obținerea de informații. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Pentru a obține acces la site și la serviciile și informațiile puse la dispoziție prin el, trebuie sa obțineti acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. S.C LUANA TOURS 2004 S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dumneavoastră de comunicare cu acesta. Prin termenul „utilizator” al acestui site se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site. Copyright și accesul la site S.C. LUANA TOURS 2004 S.R.L. oferă acces liber la site-ul www.hotel-fortuna.ro și vă autorizează să vizualizați, imprimați și să transmiteți informații existente pe site doar în scopuri personale, non-comerciale. Dreptul de autor pentru informațiile existente pe acest site este deținut de S.C. LUANA TOURS 2004 S.R.L.. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris cu S.C. LUANA TOURS 2004 S.R.L.. Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul și logo-urile și orice alte materiale prezente pe site, sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea S.C. LUANA TOURS 2004 S.R.L. sau a clienților săi. Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris, S.C. LUANA TOURS 2004 S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane, decât cele autorizate de S.C. LUANA TOURS 2004 S.R.L. și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare orice acțiune de acest tip, care nu are acordul său prealabil.

S.C. LUANA TOURS 2004 S.R.L. sau terțe părti pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului legături („link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. S.C. LUANA TOURS 2004 S.R.L. nu garantează, nu este și nu poate fi făcută responsabil în niciun fel de disponibilitatea acestora, de forma acestora, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. S.C. LUANA TOURS 2004 S.R.L. nu va fi disponibil sau pasibil de a plăti despăgubiri direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de/sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de site-urile respective. Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de S.C. LUANA TOURS 2004 S.R.L. prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

S.C. LUANA TOURS 2004 S.R.L. își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea și utilizarea acestui site și de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-ului, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita S.C. LUANA TOURS 2004 S.R.L. sau partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora. Orice eventual litigiu în legatură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România. Disponibilitatea serviciului S.C. LUANA TOURS 2004 S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă. S.C. LUANA TOURS 2004 S.R.L. nu este răspunzător față de utilizator, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție, pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

S.C. LUANA TOURS 2004 S.R.L. poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscrierea în acest site și nu au caracter retroactiv. Acceptând să utilizați acest website, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu următoarele: utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. S.C. LUANA TOURS 2004 S.R.L. se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la garantiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anumit scop. S.C. LUANA TOURS 2004 S.R.L. nu oferă nicio garanție că:

  • Informațiile vor implini toate cerințele dumneavoastră;
  • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
  • rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;
  • calitatea oricăror produse, servicii, informații sau alte materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului va satisface toate cerințele;
  • orice eroare de program va fi corectată.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutul site-ului. Niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site-ul www.hotel-fortuna.ro sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanție dacă nu este stipulată expres în Termenii și condițiile de utilizare.

S.C. LUANA TOURS 2004 S.R.L. nu va fi răspunzator pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date, sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar daca S.C. LUANA TOURS 2004 S.R.L. a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

  • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului ;
  • costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin/de pe site-ul www.hotel-fortuna.ro;
  • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
  • declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
  • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Acest site este oferit în această formă fără alte garanții. S.C. LUANA TOURS 2004 S.R.L. nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său.

Informațiile personale puse la dispoziția site-ului pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condițiile legii Legea 677/2001. Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare on-line utilizatorii sunt de acord ca datele personale pe care le înregistrează să intre în baza de date S.C. LUANA TOURS 2004 S.R.L. și să primească mesaje cu privire la produse și servicii, promoții, concursuri sau orice alte acțiuni de marketing desfășurate în viitor de către S.C. LUANA TOURS 2004 S.R.L. La solicitarea explicită a utilizatorului adresată la rezervari@hotel-fortuna.ro, S.C. LUANA TOURS 2004 S.R.L. se obligă să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime și să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, conform dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. S.C. LUANA TOURS 2004 S.R.L. se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvaluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și/sau procedurile judiciare. S.C. LUANA TOURS 2004 S.R.L. nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor. S.C. LUANA TOURS 2004 S.R.L. nu-și asumă nici un fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale.