REGULAMENT CONCURS

CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL

Concursul este organizat de S.C. LUANA TOURS 2004 S.R.L. cu sediul în Eforie Nord, Aleea Perla, jud.Constanta. Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derularii Campaniei.

CAPITOLUL 2. CADRUL LEGAL

Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament, obligatoriu pentru toti participantii.Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin intocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament.

CAPITOLUL 3. CONDITII DE DESFASURARE , DURATA CAMPANIEI si MODUL DE PARTICIPARE

Campania promotionala “Sarbatori de iarna mai frumoase cu Hotel Fortuna!” este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Campania promotionala se desfasoara in perioda 14.12-22.12.2015 a.c. Prezenta campanie este deschisa tuturor persoanelor fizice cu resedinta in Romania si nu numai, care respecta prevederile prezentului regulament. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului regulament. Nu sunt eligibile pentru a participa la campania promotionala angajatii si/sau colaboratorii SC LUANA TOURS 2004, precum si rudele acestora pana la gradul IV inclusiv, persoanele juridice sau asociatiile familiale sau acele persoane fizice sau juridice, in care SC LUANA TOURS 2004 S.R.L detine participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament.

CAPITOLUL 4.  MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Pentru a participa la prezenta campanie, participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

Sa acceseze in perioada 14 decembrie – 22 decembrie 2015 cel putin o data site-ul www.hotel-fortuna.ro sau pagina de facebook Hotel Fortuna. Pentru a se inscrie la concurs concurentii trebuie sa urmeze procedura de mai jos:

  1. Sa dea like paginii de facebook Hotel Fortuna.

2.Sa dea like si sa distribuie  concursul postat..

3.Sa se aboneze la newsletter pe www.hotel-fortuna.ro

  1. Este exclusa distribuirea concursului postat pe pagina Hotel Fotuna. Cei ce nu vor respecta regulamentul vor fi eliminate din concurs.

 

CAPITOLUL 5. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

Premiile acordate la prezenta campanie sunt:

Un sejur de 7 nopti in perioada  01.06.2016-24.06.2016.

Castigatorul nu are dreptul si nu poate cere contravaloarea in bani pentru premiile constand in vacante. Castigatorul nu are dreptul de transmitere (catre o alta persoana) a premiului castigat. Castigatorul nu are dreptul de a schimba datele de check-in ale vacantei castigate adaptandu-se la oferta SC LUANA TOURS 2004 S.R.L.

 

CAPITOLUL 6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI TRAGEREA LA SORTI

Desemnarea castigatorilor se va face in data de 22 decembrie 2015 prin intermediul motorului random.org. Desemnarea se va face in prezenta a 4 membri ai SC. LUANA TOURS 2004 S.R.L, pe baza de proces verbal de constatare si captura (print screen).Toate persoanele participante la concurs vor primi un numar de identificare. Acestea vor fi publicate pe pagina de facebook Hotel Fortuna inainte de extragere. Participa la  extragere persoanele care respecta, integral, prevederile prezentului regulament. 

 

 CAPITOLUL 7. ANUNTAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR, ACORDAREA PREMIILOR

Castigatorii vor fi afisati pe pagina de facebook Hotel Fortuna si contactati de departamentul marketing al companiei pentru a intra in posesia voucherelor de confirmare a premiilor.

 

CAPITOLUL 8. LIMITAREA RASPUNDERII

Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

CAPITOLUL 9. MINORII SI PERSOANELE LIPSITE DE CAPACITATE DE EXERCITIU

In cazul in care castigatorul unuia dintre premiile oferite in Campanie este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, sau persoana in imposibilitate fizica de a se deplasa, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prin intermediul parintelui, tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricarei alte persoane imputernicite in acest sens.

In cazul in care castigatorul unuia dintre premiile oferite in Campanie este o persoana cu capacitate de exercitiu restransa, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prezentand acordul scris al parintelui, tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricarei alte persoane imputernicite in acest sens.

Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea oficiala a premiului reprezentantilor persoanelor aici indicate, care au justificat calitatea acestora,  precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de aceasta provenite de la terte parti.